Arverett

Fordeling av arv kan dreie seg om store økonomiske verdier og er ofte et følsomt tema blant nære relasjoner. Arverett kan skape mange vanskelige spørsmål og diskusjoner i en familie – enten du er den som skal gi eller motta arv.

Det veldig mange ikke er klar over er at fremtidig arvefordeling i stor grad kan planlegges. Det kan være til stor hjelp at familiene sammen setter seg ned og snakker om hvordan fremtidig arv ønskes fordelt. Dermed kan risikoen for fremtidige tvister knyttet til arvefordeling reduseres betraktelig.

Erfaringsmessig er det å anbefale å søke råd tidlig i en prosess fremfor å vente til bistand fremstår som prekært.

Arverett er med andre ord et svært viktig tema i livet ditt, og vi mener at arverett med fordel kan overlates til erfarne advokater, for et best mulig resultat for deg og dine.

Advokatfirmaet Mørch har lang erfaring innen alle områder innenfor arverett.

iStock_000040959964Large-683x1024
  Vi tilbyr advokat hjelp innen:

 • Bistand ved og gjennomføring av arveoppgjør
 • Megling mellom arvinger
 • Opprettelse av testament
 • Tolkning av testament
 • Gevinstbeskatning
 • Arveplanlegging
 • Forskudd på arv
 • Formuesfordeling
 • Arv på tvers av landegrense

Vi har lang erfaring og er således et trygt valg når du trenger en advokat i Oslo innen arverett. Bruk skjemaet til høyre for å ta kontakt med oss.

TOPPEN