Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter bidrar til å sikre din bedrifts inntjening og gir trygghet for at bedriften når sine mål. Ikke minst er gode avtaler et middel for å unngå kostbare og tidkrevende tvister.

Våre advokater kjenner næringslivets mekanismer og har god innsikt i kontraktsrett og kontraktspraksis.

Avtale_Kontrakt_med5
    Vi bistår blant annet med advokat hjelp innen:

  • Utforming av kommersielle og strategiske kontrakter
  • Valg av avtaleform
  • Bruk av kommersielle standarder
  • Risikoplassering
  • Sluttoppgjør
  • Forhandlinger
  • Tvisteløsning

Bruk skjemaet til høyre for å ta kontakt med oss.

TOPPEN