Eiendom

Eiendom

 

Vi er totalleverandør av juridiske tjenester og forvaltningstjenester innenfor eiendom. Vi bistår alle aktører innefor området. Vårt arbeidsfelt dekker alle spørsmål i tilknytning til bolig- og næringseiendom, herunder kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, eiendomsmegling, bistand i forbindelse med eiendomsutvikling, inngåelse av leiekontrakter og tvisteløsning tilknyttet leiekontrakter samt øvrig generell bistand tilknyttet bolig- og næringseiendom.

 

Vi jobber blant annet for:

 • Næringsselskaper
 • Boligselskaper (borettslag, sameier og boligaksjeselskap)
 • Selskaper som ønsker bistand til fakturering og innkreving
 • Privatpersoner og personlige selskaper som driver utleievirksomhet
 • Privatpersoner som kjøper/ selger

 

DRIFT AV FAST EIENDOM

Forvaltning
Totalleverandør innen forvaltning. Vi forvalter alle typer bolig- og næringsselskaper. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

 • Forvaltningstjenester (økonomi og drift)
 • Juridisk bistand

 

Fakturering/ husleieservice
Totalleverandør innenfor fakturering som egen tjeneste for forvaltere og eiere av fast eiendom.

 

Innkreving og inkasso
Vi har lang erfaring innenfor innkreving av utestående fordringer og tilbyr bistand i alle typer krav: 

 • Purretjeneste 
 • Inkasso
 • Tvangssalg
 • Fravikelse
 • Overvåking 
 • Møtefullmektig

 

RÅDGIVNING

Vi tilbyr rådgivning til aktørene i eiendomsbransjen. Aktørene i eiendomsbransjen må forholde seg til en økende mengde av lover og regler og endringer av disse, samt en stadig mer spesialisert kontraktspraksis.

 

TRANSAKSJONER

Vi tilbyr rådgivning og bistand i alle typer transaksjoner, herunder:

 • Kontraktsskriving ved kjøp, salg, utleie, mv.
 • Megleroppdrag
 • Oppgjørsoppdrag

 

TVISTELØSNING

Vi bistår bistand i rettslige tvister tilknyttet fast eiendom, både i forbindelse med prosedyre og annen tvisteløsning.

 

TOPPEN