Erstatning

En skade kan påføre deg store utgifter og økonomiske problemer. Det kan være skade på deg selv eller dine eiendeler. Det kan også være kontraktsbrudd, som gjør at du kan kreve erstatning av en motpart.

Erstatning og diskusjoner rundt det, kan med fordel overlates til erfarne advokater, for et best mulig resultat for deg og din økonomi. I forsikringsoppgjør ser vi også at mange personer får et langt bedre resultat om advokat involveres.

Advokatfirmaet Mørch har lang erfaring innen saker som gjelder erstatning.

iStock_000020105056Large-1024x6822
    Vi tilbyr advokat hjelp innen:

  • Personskade
  • Tingsskade
  • Formuesskade
  • Kontraktsbrudd
  • Forsikringsoppgjør
  • Ansvar

Vi har lang erfaring og er således et trygt valg når du trenger en advokat i Oslo som skal hjelpe deg med å søke erstatning. Bruk skjemaet til høyre for å ta kontakt med oss.

TOPPEN