Farskap

Gifte foreldre har felles foreldreansvar for barn de har sammen. Fra 1. januar 2006 har samboende automatisk felles foreldreansvar for barn født etter denne datoen.

Er det i tvil om hvem faren er, avgjøres det med DNA-tester. Far kan ikke nekte å ta en slik test. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig at en advokat bistår i denne prosessen.

Advokatfirmaet Mørch har lang erfaring innen farskapssaker.

Farskap_med Vi tilbyr advokat hjelp innen:

  • Endring, opphevelse og fastslåelse av farskap i Norge og utlandet
  • Forhandling
  • Tvisteløsning

Vi har lang erfaring og er således et trygt valg når du trenger en advokat i Oslo innen dette området. Bruk skjemaet til høyre for å ta kontakt med oss.

TOPPEN