Hvorfor oss

Advokatfirmaet Mørch AS slik det er i dag ble etablert i 1987, men det opprinnelige selskapet ble stiftet av høyesterettsadvokat C. Th. Mørch i 1902, og er således et av de eldste eksisterende advokatfirmaene i Norge.

Vi kan bistå deg som klient innenfor de fleste forretningsjuridiske områder. Vi har særlig fokus på fast eiendom, familie- og arverett, avtale- og kontraktsrett, erstatningsrett og selskapsrett.

I tillegg til alminnelig advokatvirksomhet, driver firmaet med eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og inkasso. Eiendomsforvaltning og inkasso ble på 1990-tallet delt opp i to nye selskaper, Mørch Eiendomsforvaltning AS og Husleieservice AS.

Vi bistår små og mellomstore bedrifter og privatpersoner.

Advokatfirmaet Mørch AS setter deg som klient i fokus og er genuint opptatt av å finne gode løsninger for deg. Våre kjerneverdier er faglig tyngde, handlekraft, tillit og trygghet. I tillegg til bred kompetanse innenfor de fleste forretningsjuridiske områder, har våre advokater også god erfaring med og innsikt i hvordan næringslivet fungerer.

Vi følger deg hvert skritt av veien, enten du har behov for rådgivning, bistand med transaksjoner eller tvisteløsning.

 

TOPPEN