Fagområder

Familie_med
Familierett
Advokatfirmaet Mørch har lang erfaring innen alle områder innenfor familierett. Dette området omfatter blant annet inngåelse og opphør av ektesk... Les mer
iStock_000040959964Large-683x1024
Arverett
Fordeling av arv kan dreie seg om store økonomiske verdier og er ofte et følsomt tema blant nære relasjoner. Arverett kan skape mange vanskelige s... Les mer
Farskap_med
Farskap
Gifte foreldre har felles foreldreansvar for barn de har sammen. Fra 1. januar 2006 har samboende automatisk felles foreldreansvar for barn født ett... Les mer
iStock_000020105056Large-1024x682
Erstatning
En skade kan påføre deg store utgifter og økonomiske problemer. Det kan være skade på deg selv eller dine eiendeler. Det kan også være kontrak... Les mer
Avtale_Kontrakt_med
Avtaler og kontrakter
Gode kontrakter bidrar til å sikre din bedrifts inntjening og gir trygghet for at bedriften når sine mål. Ikke minst er gode avtaler et middel for... Les mer
Selskapsrett_med1
Selskapsrett
Selskapsrett er et omfattende juridisk område, og utgjør en stor del av de oppdrag Advokatfirmaet Mørch har. Vi jobber med både små og mellomsto... Les mer
Offan_Konkurranse_med
Konkurranse og offentlige anskaffelser
Deltar ditt firma i konkurranser og offentlige anskaffelser? Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner – hve... Les mer
iStock_000024412094Large-813x10241
Entrepriserett (bygg og anlegg)
Entrepriserett er et omfattende juridisk område – både på byggherre- og entreprenørsiden. Advokatfirmaet Mørch er totalleverandør av juridisk... Les mer
Fritid_med
Bolig- og fritidseiendom
Vi er totalleverandør av juridiske tjenester og forvaltningstjenester innenfor eiendom. Vårt arbeidsfelt dekker alle spørsmål i tilknytning til b... Les mer
iStock_000027124347Large-1024x682
Næringseiendom
Vi er totalleverandør av juridiske tjenester og forvaltningstjenester innenfor eiendom. Vårt arbeidsfelt dekker alle spørsmål i tilknytning til n... Les mer
Utleie_med1
Utleie
Har du eiendom du ønsker å leie ut? Vi har advokater som bistår deg med hele prosessen fra annonsering til overtakelse. I utleieprosessen er det m... Les mer
Pant_Sikkerhet_med
Lån, pant & sikkerhetsstillelse
Vi har lang erfaring med å hjelpe folk med stiftelse av pant og sikkerhetsstillelse. Vi bistår både panthavere og pantsettere. Har du et pantsikre... Les mer
Pengekrav_med
Pengekrav, inkasso & tvangsfullbyrdelse
Er det noen som skylder deg penger? Har du fått inkasso? Vil ikke debitor gjøre opp for seg? Årsakene kan være mange for at du trenger hjelp. ... Les mer
Prosedyre_Tvist_med
Prosedyre
Advokatfirmaet Mørch har lang erfaring innen bistand i rettssaker for domstolene. Vårt mål er å sørge for at din sak blir håndtert og presenter... Les mer
TOPPEN