Rådgivning

Vi tilbyr våre klienter solid juridisk rådgivning, basert på bransjekunnskap og forretningsforståelse. Vårt mål er å bistå på en slik måte at du som klient får utnyttet muligheter og samtidig forebygge at det oppstår konflikter.

Vi bistår løpende i forbindelse med blant annet inngåelse av avtaler og kontrakter, inngåelse av og opphør av arbeidsforhold, kjøp og salg av eiendommer og virksomheter, megling ved skilsmisser og samlivsbrudd, arveoppgjør, rådgivning ved restrukturering mv.

 

TOPPEN