Transaksjoner

Transaksjoner omfatter kjøp og salg av alle fysiske ting. Transaksjoner gjennomføres hele tiden, og i mange situasjoner uten at partene har tenkt gjennom hva som skjer hvis noe skjærer seg underveis. Her kan en advokat være til god nytte. Transaksjoner har en rekke juridiske sider, for eksempel utfylling av skjøte og tinglysing, pantsettelser, utforming av kontrakter, vurdering av skattemessige konsekvenser etc. Vi bistår med alle typer og alle juridiske sider av transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

 

I tillegg oppstår det en del spesielle problemstillinger i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Vi har bred kompetanse innen alle rettslige spørsmål knyttet til kjøp, salg og finansiering av eiendommer, herunder næringseiendom.

 

TOPPEN