Tvisteløsning

Tvisteløsning omfatter alle prosesser for å få løst rettslige tvister, herunder utenrettslige forhandlinger og prosedyre for domstolene. Vi bistår med alle typer tvisteløsning innenfor forretningsjuridiske områder.

Dette kan være, men er ikke begrenset til, tvister som oppstår i forbindelse med transaksjoner, arbeidstvister, selskapsrett, erstatningsrett og ulike kontraktstvister.

 

TOPPEN