AXEL M. HANSSON

014_M+©rch_131218_

Fast advokat

Direkte:    + 47 95 89 60 92

Mobil:       + 47 45 49 90 05

E-post:        ah@morch.no

 

Axel M. Hansson er fast advokat i Advokatfirmaet Mørch AS. Han arbeider innenfor et bredt spekter av rettsområder, med hovedvekt på næringseiendom, bolig- og fritidseiendom, herunder forvaltning, utleie, megling og oppgjør, transaksjoner og kontrakter, familierett, arverett og generasjonsskifter samt generell forretningsjuridisk bistand. Han har også god erfaring fra farskapssaker.

For øvrig jobber Axel med tvisteløsning.

Axel deltar aktivt i næringslivet gjennom flere styreverv. Han har klienter både i Norge og utlandet.

Axel skrev masteravhandling om «Rederienes ansvar for forurensning», og hadde fordypningsfag i engelsk kontraktsrett og selskapsrett.

 

Arbeidserfaring:

Fast advokat i Advokatfirmaet Mørch    2011 –
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Mørch   2006 – 2011
Trainee i Advokatfirmaet Mørch   2005

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2006

 

Språk:

Norsk og engelsk

 

Utgivelser/ publikasjoner:

Masteravhandling om «Tap av retten til ansvarsbegrensning ved forurensningsskader fra skip etter sjøloven §§ 174 og 194 tredje ledd», DUO 2006.

 

Medlemskap og tillitsverv:

Medlem i Advokatforeningen
International Practice Group
Diverse styreverv i næringslivet

TOPPEN