IDA C. STAVNES

IdaCStavnes

Fast advokat

Telefon:    +47 95 89 60 93

Mobil:       + 47 92 46 48 15

E-post:        is@morch.no

 

Ida C. Stavnes er fast advokat i Advokatfirmaet Mørch. Hun arbeider innenfor et bredt spekter av særlig forretningsjuridiske og kommersielle områder, med hovedvekt på selskapsrett, avtale- og kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, entrepriserett, konkurranse- og anbudsrett, familierett samt generell forretningsjuridisk bistand. Hun har også erfaring med konkursbo og revisjon.

For øvrig jobber Ida mye med tvisteløsning og prosedyre og hun prosederer jevnlig for domstolene. Hun har klienter både i Norge og i utlandet.

Ida skrev masteravhandling om ”Forholdet mellom styrets erstatningsansvar og revisors profesjonsansvar i aksjeselskaper – med fokus på ansvarsfordelingen”, og hadde fordypningsfag i selskapsrett, individuell arbeidsrett samt sjørett: ansvar og forsikring.

 

Arbeidserfaring:

Fast advokat i Advokatfirmaet Mørch                                                     Februar 2016 –

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Mørch                                           Januar 2014 – februar 2016

Trainee i Advokatfirmaet Mørch                                                              Juni 2013 – desember 2013

Trainee i Advokatfirmaet Mørch                                                              Februar – april 2013

Regnskapsmedarbeider i Råd og Regnskap Oslo AS                            Oktober 2009 – januar 2013

(Tellus Regnskap AS)

Revisjonsmedarbeider i Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS               Juni 2008 – januar 2013

 

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2013

 

Språk:

Norsk og engelsk

 

Utgivelser/ publikasjoner:

«Prosessuell fremtidsfullmakt – en legislativ gråsone?«, Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige spørsmål, nr. 2/ 2016.

«Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper. Med fokus på årsregnskaper og formuesforvaltningen.», Nordisk Tidsskrift for Selskabsrett, nr. 2/ 2014.

Masteravhandling om «Forholdet mellom styrets ansvar og revisors profesjonsansvar i aksjeselskaper – med fokus på ansvarsfordelingen», DUO 2013

 

Medlemskap og tillitsverv:

Medlem i Advokatforeningen

Medlem i Juristforbundet

Medlem i International Practice Group

TOPPEN