Lån, pant & sikkerhetsstillelse

Vi har lang erfaring med å hjelpe folk med stiftelse av pant og sikkerhetsstillelse. Vi bistår både panthavere og pantsettere. Har du et pantsikret krav? Ønsker du råd om refinansiering? Vi opplever at de fleste kreditorer er interesserte i å forhandle om betalingsordning, spesielt i de tilfeller hvor advokat hjelper partene. Våre advokater kan komme med konstruktive og konkrete forslag på løsninger.

Vi har lang erfaring og er således et trygt valg når du trenger en advokat i Oslo som kan hjelpe deg med pant og sikkerhetsstillelse.

Pant_Sikkerhet_med2
  Vi tilbyr advokat hjelp innen:

 • Vurdering og rådgivning om ulike former for pantstillelse og pantsettelse
 • Forhandling om lånevilkår
 • Utforming av låneavtaler
 • Utfylling av pantsettelsesavtaler- og erklæringer
 • Tinglysing
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Ombytting/ endring av prioritet
 • Forhandling/ sikring av misligholdt gjeld
 • Refinansiering
 • Tvisteløsning

Bruk skjemaet til høyre for å ta kontakt med oss.

TOPPEN