Våre samarbeidspartnere

Husleieservice AS

Husleieservice as tilbyr fakturering av fellesutgifter og husleie. Tjenesten kan brukes på alle typer bolig- og næringseiendommer organisert som borettslag, sameier, boligaksjeselskap, andre boligsammenslutninger, utleieeiendommer m.v. våre oppdragsgivere er eiere av fast eiendom og forretningsførere. Vi skaffer våre oppdragsgivere fullstendig og nøyaktig økonomisk oversikt slik at du som kunde får et effektivt styringsverktøy.

 

Nordberg Eiendomsforvaltning AS

Nordberg Eiendomsforvaltning er en totalleverandør av tjenester innenfor eiendomsforvaltning og eiendomsmegling, med bred ekspertise innenfor de fleste aspekter av fast eiendom. Vårt hovedfokus er på forvaltning av sameier, borettslag, eiendomsmegling, oppgjør, drift og vedlikehold samt juridisk rådgivning I forbindelse med dødsfall, samlivsbrudd og overdragelse av fast eiendom.

 

Den norske Advokatforening

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Advokatforeningens mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. De arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater.

 

Eiendomsadvokatenes Servicekontor

Eiendomsadvokatenes Servicekontor er en forening for advokater som har eiendomsmegling som et vesentlig virksomhetsområde og for advokatledede eiendomsmeglingsforetak.

 

International Practice Group

IPG er et nettverk av uavhengige advokater, regnskapsførere, revisorer, skatterådgivere og andre profesjonelle som samarbeider om kostnadseffektiv utveksling av internasonale forretningstjenester etter de høyeste profesjonell standarder.

 

Juristforbundet

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjon for jurister, advokater og juridiske studenter. De gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted. Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Juristforbundet støtter medlemmenes faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler.

 

Jussystemer

Jussystemer er Norges ledende leverandør av spesialistkompetanse og innovative løsninger til advokater, forsikringsselskaper, myndigheter, regnskapsførere, revisorer og meglere. De tilbyr administrasjonsprogram for advokater og jurister, samt dataverktøy for beregning av personskadeforsikring. I tillegg har Jussystemer også sikkerhetsløsninger samt tjenester i risikovurdering og internkontroll.

 

Andre linker

Lovdata
Norges Domstoler
Politiet
Regjeringen

TOPPEN